یکی دیگر از مصارف عمومی گریتینگ ها استفاده به عنوان پادری است و از مزایای آن میتوان یه موارد زیر اشاره کرد

         – جلوگیری از خیس بودن یا یخ زدگی برای پادری ها در فضای باز

   
      – بدون نیاز به شتسشو 
 
         – ثابت بودن پادری و عدم لغزندگی
     
         – استفاده به عنوان کفش پاک کن برای تمیز کردن گل و خاک کف کفش

         – قیمت مناست با طول عمر بسیار زیاد

 
         در تصاویر زیر نمونه های از مصرف این نوع پادری قابل مشاهده است.

           

error: Content is protected !!