در این صفحه تصاویر برخی از نمونه کار های تولید و نصب شده توسط این شرکت قرار گرفته است تا گویای کیفیت تولیدات و نصب این شرکت باشد. میتوانید با تماس با کارشناسان تصاویر بیشتر در رابطه با موارد مشابه کار یا طرح خود دریافت کنید.گریتینگ های فرمدار 

گاتر با پوشش گریتینگ ، کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی

راه پله اضطراری دانشگاه علوم تحقیقات

پروژه برج نگین بانک سپه

فرودگاه امام خمینی

اتاق تاسیسات شرکت افرانت

ترنچ، نبشی دار دریچه و بازشو

گریتینگ دریچه آبرو