کلمپ و بست گریتینگ

یکی از مهمترین مواردی که در نصب گریتینگ ها حائز  اهمیت است اتصال بین گریتینگ ها، گریتینگ و سازه ی بستر آن است. در مواردی که امکان جابجایی گریتینگ یا سر خردن به دلیل احاطه نبودن آن وجود دارد  جوش دادن آنها به سازه ی زیرین از آنجا که جوشکاری  قطعات گالوانیزه باعث مخدوش شدن گالوانیزه و ایحاد اکسید آهن در محل جوشکاری میشود به هیچ وجه پیشنهاد نشده و استفاده از بست گریتینگ(clamp) الزامی است. انواع بست ام (M) شکل، یو (U) شکل و بست خورشیدی با پوشش گالوانیزه گرم یا سرد برای ایجاد این اتصالات مورد استفاده قرار میگرید.