استاندارد انجمن تولید کنندگان سازه های فلزی(NAAMM)

از سال ۱۹۳۸ انجمن ملی تولید کنندگان فلزی معماری (NAAMM) که دفتر مرکزی آن در ایالت ایلینویز آمرکاست
استندارد هایی برای انواع وسیعی از محصولات فلزی معماری را برای ساخت و ساز ساختمان ارائه کرده است.
در حال حاضر NAAMM دارای شش بخش عملیاتی است که استفاده از محصولات خاص خود را از طریق توسعه
و توزیع استاندارد های فنی ترویج می دهند.
در ادامه ترجمه ی قسمتی از دستورالعمل MBG531 که به استاندراد ساخت گریینگ اختصاص دارد و ارائه شده
توسط این انجمن آورده شده است.

سیستم نشانه گذاری
سیستم نشانه گذاری که دراین قسمت توضیح داده می شود برای شناسایی انواع مختلف گریتینگ های باربر استفاده می شود .

سیستم نشانه گذاری که همانطور که در تصویر نشان داده شده ۵ مشخصه گریتینگ را به ترتیب زیر مشخص می کند .


Welded                            rivet
 

سیستم نشانه گذاری استاندارد گریتینگ

انواع گریتینگ را با حروف لاتین نشان می دهند W  برای گریتینگ های جوشکاری شده فولادی ،P برای گریتینگ های
ساخته شده به روش پرس جوش وR برای گریتینگ های تولید شده به روش پرچ کردن.


فاصله تسمه های باربر

  • فاصله بین تسمه های باربر توسط عددی تعیین می شودکه ضریب ۱۶ اینچ یا میلیمتر باشد.
  • برای گریتینگ های تولید شده به روش جوش و پرس جوش این فاصله باید مرکز تا مرکزتسمه باشد.
  • برای گریتینگ های تولید شده به روش پرچ این فاصله باید داخل به داخل تسمه های باربر باشد.

فاصله بین تسمه های نگهدارنده با تسمه های چین خورده

  • فاصله تسمه نگهدارنده یا تسمه  چین خورده با عدد اینچ یا میلیمتر تعیین می گردد.
  • درگریتینگ های تولید شده به روش جوش و پرس جوش این فاصله با عدد اینچ یا میلیمتر از مرکز تا مرکز تعیین می گردد.
  • برای گریتینگ های تولیدی به روش پرچ فاصله بین چین ها با عدد اینچ یا میلیمتر مرکز تا مرکز تعیین می گردد.

سایز تسمه های باربر

  • سایز تسمه های باربر توسط ابعاد سطح مقطع آن مشخص می شود یعنی ارتفاع و ضخامت .

متریال

  •  متریال گریتینگ با نام آن نشان داده می شود مانند: گریتینگ فولادی، استیل  و آلومینیوم
                                  
 
تولید کننده ها تجهیزاتی دارند برای ساخت گریتینگ از تسمه های باربر و نگهدارنده با اندازه های مخنلف و با فاصله
(چشمه)های متفاوت و ماتریال های غیر از فولاد از قبیل :
برنز، برنج، مونل (مونل یک گروه از آلیاژهای نیکل عمدتا از مس و نیکل است منیزیم و آلیاژ های مخصوصی از
فولاد) حداقل و حداکثر فواصل تسمه ها توسط تجهیزات و فاکتور های طراحی مشخص می شود.
دستورالعمل گریتینگ تسمه فولادی NAMM  آخرین اطلاعات تکنیکال درمورد گریتینگ های فولادی ،
استایلنس استیل و آلومینیوم را در اختیارمعماران و مهندسین قرارمیدهد.
این اطلاعات براساس اصول مهندسی صدا بوده و تاملی بر رش های توصیه شده توسط تولید کنندگان پیش گام دراین
صنعت می باشد.
هفت نسخه اول از این دستورالعمل به طور گسترده ای برای طراحی صنعتی مورد استفاده قرارگرفت .

درتهیه این نسخه (هشتم)بخش گریتینگ های فولادی اتحادیه NAMM تمام محتویات جزئی را بازنگری کرده و در
آن تجدید نظرهایی کرده است تا منعکس کننده شیوه های ساخت فعلی باشد.